Sunday, 7 January 2018

Hsc ma 50 % thi ochha markvala shikshako e fari aapvi padshe pariksha

Hsc ma 50 % thi ochha markvala shikshako e fari aapvi padshe pariksha - ji ha mitro halma je nios par form bharai gaya chhe tema ek mahtvni babat same aavi chhe ke shikshak bhaio ane bahen ne dhoran 12 ma 50% thi ochha mark aavel chhe te darek ne farithi pariksha aapvi padshe. aa samachar sambhali bhar shiyale parsevo vale teva samachar e newspaper ma prakashit thaya chhe. shikshako mate aa jarur matha samachar chhe.