Sunday, 7 January 2018

Darek family member ne khas aapva layak agtyni mahiti

mitro darek vyakti nu jivan anmol chhe. parantu gharna mobhi ganata mukhy vyakti e potani angat mahiti ek j jagyae lakhine sachavvi joie jethi jaruratna samaye gharna darek member te mahiti zadapthi mali jay. have kai mahiti sachavvi joie teni mahiti ame ahi ek pdf swarupe muki rahya chhie jethi te tamam mahiti bhari ne tame tamara family member mate sachvine muki shako. athva tamne potane pan khyal aavshe ke aatli mahiti aapane sachavine muki devi joie. to niche aapeli file download kari ne tema aapeli mahiti bharine tame kyak muki shako chho.